Kouluttaja

Terhi Mäkiniemi

 

Työyhteisökouluttaja & työterveystoimittaja

Coach

Muutosvalmentaja

Tradenomi (BBA)

Opettaja

Lue lisää kouluttajasta ja koulutuksissa käytettävistä menetelmistä.

Olen koulutettu kouluttaja, coach ja valmentaja. Käymieni koulutusten sisällöt ovat koostuneet sekä teoreettisista malleista, tutkimustiedosta että lukuisista harjoituksista. Kuitenkin vasta ihmisten kohtaaminen käytännön työssä kouluttajana, valmentajana ja coachina ovat vahvistaneet eniten osaamistani.

Koulutustaustojani:

  • Sertifioitu Coach (kansainvälinen Coach-sertifiointikoulutus IANLP)
  • NLP Trainer (kouluttajakoulutus)
  • Sertifioitu Social Panorama Consultant
  • NLP IANLP Master Practitioner
  • NLP IANLP Practitioner
  • NLP Practitioner-koulutus
  • NLP Master Practitioner
  • NLP Practitioner-koulutus

Lisäksi olen opiskellut yliopistossa kasvatustieteen perusopinnot ja työ- ja organisaatiopsykologiaa sekä suorittanut opettajan pedagogisen pätevyyden.

Muutosvalmentaja-koulutuksen painopistealueita ovat mm.

Muutos, yksilön prosessi, ryhmänprosessi, asiakkaan ohjaaminen, ohjattavana oleminen, rajat, mahdollistava vuorovaikutus ja sen perustaidot, kommunikaatiokanavat, valmentajan itsetuntemus ja kehittyminen. Koulutuksessa pääpaino on yksilövalmennuksessa. Perusvaatimuksena NLP Master Practitioner-koulutus.

Social Panorama Consultant-koulutuksen keskeisiä aihealueita ovat mm.

Tiedostamattomien sosiaalisten systeemien, ajattelukuvioiden tutkiminen ja niiden muuttaminen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä ryhmien välisissä ongelmallisissa vuorovaikutustilanteissa.

Stressitön mieli -kouluttaja Terhi Mäkiniemi

Stressitön mieli -koulutuksessa mindfulness-meditaatio.

Kommentoi