Stressiton mieli NLP

NLP: Mitä, miksi, miten, missä?

Koulutuksissani vastaan usein kysymyksiin NLP:stä. Mitä se on? Miksi sitä pitäisi olla elämässä?, Miten sitä käytetään? , Missä sitä voi opiskella?
Tämän postauksen tarkoitus on kertoa NLP:stä enemmän.

Mikä NLP?

 

NLP on joukko menetelmiä, jonka sadat tekniikat ja mallit näyttäytyvät, etenkin, alussa valtavana työkalukokoelmana ammatillisesti muun muassa lukuisille coacheille, kouluttajille, myyjille, valmentajille, opettajille, psykoterapeuteille, työnohjaajille, kotiäideille, arjessa ahertajille, ruuhkavuosia eläville ym.

NLP on Amerikkalaisten kielitieteilijä John Grinderin ja psykoterapeutti, matemaatikko Richard Bandlerin 1970-luvulla kehittämä valikoima tekniikoita ja menetelmiä. NLP:hen on mallitettu oikeita ihmisiä todellisuudesta, ja se painottaa erinomaisuutta, myönteisyyttä, voimavaroja sekä tulevaisuuteen suuntautumista ongelmien vatvomisen sijasta. NLP:tä on kutsuttu myös erinomaisuuden psykologiaksi.

NLP sai alkunsa John Grinderin & Richard Bandlerin innostuksesta tutkia ja mallittaa huippukommunikoijia, jotka saavat terapiatyössään erinomaisia tuloksia aikaan. Ensimmäiset mallitettavat olivat maailmankuulut:ratkaisukeskeisen terapian isoäiti ja psykoterapeutti Virginia Satir, Gestalt- eli hahmoterapian kehittäjä Fritz Perls ja psykiatri, hypnoosikettu Milton Erickson.

 

Miten hyötyä NLP:stä?

Monin eri tavoin esimerkiksi asiakas- ja palvelutyössä, opetuksessa, henkilöstöhallinnossa, johtamisessa, koulutuksessa, esiintymistilanteissa, liike-elämässä, myynnissä, terapia- ja ohjaustyössä, terveydenhuollossa, valmennuksessa, urheilussa, itsensä kehittämisessä.
NLP:stä on eniten hyötyä tilanteissa, joissa ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa, tapahtuu interaktioita l. vuorovaikutusta.

 

Stressiton mieli NLP

 

 

Mitä NLP tarkemmin on?

Kirjainlyhenne NLP tulee sanoista neurolingvistinen prosessointi ja kommunikointi.
NLP on käytännönläheinen malli siitä, miten kukin meistä ihmisinä rakentaa kokemuksensa, jäsentää ajatuksia, tunteita, käyttäytyy ja käyttää kieltä, voidakseen ymmärtää itseä, toisia ihmisiä, ja ympäröivää maailmaa. NLP on malli siitä, miten ihmisinä rakennamme ainutkertaiset omat maailmankuvamme maailmasta, jossa elämme. Malli siitä, miten ihmisinä olemme vuorovaikutuksessa itsemme ja toistemme kanssa. NLP vastaa muun muassa kysymykseen: Miten olla yhteydessä itseen, ja toiseen ihmiseen?

 

NLP:n fokus NLP keskittyy taitoihin ja voimavaroihin. Siihen, miten ne meiltä kaikilta on löydettävissä, ja miten ne on mahdollista virittää käyttöön. NLP sisältää paljon tietoa mm. vuorovaikutustaidoista, toimintatavoista, voimavaroista ja ihmisen mahdollisuuksista.

Kirjaimet NLP tulevat sanoista:
N = neuro ilmentää aisti- ja hermojärjestelmiä
L = linguistic ilmentää kieltä ja kielen rakenteita
P = programming ilmentää toimintatapoja ja –malleja

 

 

Missä ja miten opiskella NLP:tä?

Kesäyliopistoissa, oppilaitoksissa, työväen- ja kansalaisopistoissa, aikuisopistoissa, lukuisissa koulutus- ja valmennustaloissa, ja eripituisilla opetusjaksoilla aina muutaman tunnin kestävistä tutustumis- tai intensiivi-iltakoulutuksista useita kuukausia kestäviin NLP Practitioner-, NLP Master Practitioner- ja NLP Trainer-tutkintokoulutuksiin. NLP-koulutusta voi täydentää kansainvälisellä IANLP-koulutuksilla suoritettuaan ensin Suomen NLP-tasovaatimukset.

 

Koulutusten pituudet

Suomen NLP-yhdistys suosittaa NLP-tutkintokoulutusten vähimmäispituudeksi 16 päivän koulutuskokonaisuutta. Koulutuksen pituus tehostaa koulutuksen vaikuttavuutta ja oppimisen syvyyttä osallistujille. NLP täytyy itse kokea kehossa ja mielessä, sitä ei voi vain kirjoista lukea!

 

NLP-illat

Järjestän Turun NLP-aluevastaavana Turun NLP-illat ja huolehdin korkealaatuisten NLP-iltojen järjestämisestä. Turun NLP-illat ovat kaikille yhdistyksen jäsenille tarkoitettuja kertaus- ja harjoitusiltoja ja ne pidetään Heidekenillä os. Sepänkatu 3. Ensikertalaiset ja NLP.stä kiinnostuneet ovat tervetulleita maksutta kerran tutustumaan.

 

Mitä NLP:ssä tehdään?

Työskennellään, työstetään, muokataan ja editoidaan muun muassa ihmisen mielen luomia mielikuvia. Tutkitaan ihmisten kokemuksia, muistoja, koettuja tunteita tai olotiloja jossakin tietyssä tilanteessa. Hahmotellaan havaintoja, tutkitaan ihmisten mielen todellisuudesta tekemiä karttoja sekä kokemia erilaisia ilmiöitä.

 

Mitä sinulle tulee mieleen vaikka sanasta mielikuva? Jo sana mielikuva voi johtaa helposti harhaan. NLP-viitekehyksessä ajatellen kyseessä on ihmisen mielen luoma kuva tapahtuneesta asiasta, tilanteesta, tai muusta sisällöstä, jota ihminen haluaa tutkia. Esimerkiksi tulevaisuuteen suuntautuneessa työskentelyssä luodaan NLP-valmennuksen tuella ”kuva ” tulevasta tilanteesta. Samaan tapaan kuin vaikkapa urheilijat ”kuvittelevat” urheilusuorituksensa ennalta, voi tavallinenkin ihminen rakentaa itse itselleen NLP:n tarjoamin välinein, työkaluin ja keinoin sujuvampia ihmissuhteita, parempaa arkea tai toivomaansa tulevaisuutta. Aivoille mielikuvat ovat totta riippumatta siitä, mistä ne ovat saaneet alkunsa: ulkoisesta ärsykkeestä vai sisäisestä kuvittelusta.

Turun seuraava NLP-ilta 8.9. 16 Ilmoittaudu mukaan, kasva ja kehity ihmisenä, katso Turun NLP-illat.

 

 

Tykkäsitkö tästä? Kiitos! Lue lisää ja jaa. Voi hyvin!