Myötätunto vahvistaa (työ)yhteisöä

Myötätunto vahvistaa (työ)yhteisöä

Myötätunnosta on moneksi

Tiesitkö muuten, myötätunto  vahvistaa henkisesti työyhteisöä ja perhettä? Siksi se on erityisen tärkeä taito näinä aikoina.

Myötätunto on oikeastaan joukko taitoja, joita  voi ja kannattaa kehittää koko elämän ajan.

Myötätunto on:
1) kykyä nähdä ja huomata kärsimys,
2) taitoa iloita onnistumisista
3) taitoa tukea toisia haastavissa ja vaikeissa tilanteissa.

Myötätunto on yksilöllinen ja yhteisöllinen voimavara.

Tutkimusten mukaan myötätuntoiset työyhteisöt ovat terveempiä ja tuottavat paremmin.

Kiireen ja suoritusten keskellä myötätunto on kuin tyyny, joka tarjoaa pehmeyttä ja lämpöä. Itsen kritisointi, täydellisyyden tavoittelu ja kielteinen sisäinen puhe kuormittavat nopeasti. Lyhyet pysähtymishetket ja myötätuntoharjoitukset edistävät jaksamista, vahvistavat riittävyyden ja itsearvostuksen tunnetta. Harjoitukset kehittävät kykyä huolehtia jaksamisesta ja rajoista.

Myötätunto ja terveys

Myötätunnon vaikutuksia terveyteen tutkitaan yliopistoissa ympäri maailman. Yksi tunnettu johtava myötätuntotutkija, Teksasin yliopiston professori, psykologi, Kristin Neff selvitti muun muassa, miten myötätunto kasvattaa elämässä taitoa tunnistaa tunteita, parantaa ihmissuhteita, lisää yleistä tyytyväisyyttä, uteliaisuutta, tiedonhalua, onnellisuutta ja optimistia.

 • Myötätunto kasvattaa aloitteellisuutta, tavoitteiden saavuttamista, vahvistaa turvallisuuden, hyväksynnän sekä yhteenkuuluvuuden tunteita ja tuo ihmissuhteisiin välittämistä. Ystävällinen ja hyväksyvä suhtautuminen itseen lisää hyvinvointia, vähentää ahdistusta ja masennusta.
  Tutkimusten mukaan naiset ovat myötätuntoisempia toisia, kuin itseä, kohtaan. Naiset eivät helposti anna itselle lupaa olla epävarma tai epäonnistua. Monet naiset kasvatetaan vahvoiksi ja itsenäisiksi selviytyjiksi.
  Naisilla on vähemmän myötätuntoa itselle kuin miehillä ja he auttavat sekä myötäelävät herkemmin.

 Työelämän myötätuntotaidot ja kulttuuri

iten myötätuntoinen toiminta työyhteisössä rakentaa turvallisuuden ja luottamuksen ilmapiiriä sekä lisää uuden oppimista ja kykyä kokeilla asioita rohkeasti.
-Minkälaisena toimintana keittiössämme näkyisi ideoiva ja kokeileva työtapa.

Yhteiset pelisäännöt työssä luovat selkeyttä ja rakentavat kannattelevan työpaikan. Työyhteisö koostuu ihmisistä, olotiloista, ajattelusta, tunteista ja vuorovaikutuksesta. Siksi sitä, minkälaiseen työyhteisöön haluaa tulla, kannattaa tuumata tovi.

Ihmisinä tarvitsemme toisiltamme työssäkin tukea, kokemusta nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, omana itsenä, ei vain työpanoksen kautta.

Työyhteisöstä todellisesta tilasta kertoo sen kulttuuri. Se, mitä ja miten työpaikalla tehdään, on työpaikan vallitsevaa kulttuuria. Esimerkiksi suoritusten vertailu, puutteista huomauttaminen tai epäsovelias kielenkäyttö vievät ilon ja vähentävät kaikkien voimavaroja. Ilon, tyytyväisyden ja onnistumisten huomaaminen luovat työssä jaksamista. Myös se, onko työssä lupa epäonnistua ja mokata.

Myötätunto on haastavien ja epävarmojen hetkien sallimista ja niille luvan antamista, sillä kaikilla meillä niitä on. 

Suorittamisen ja itsekritiikin sijaan, myötätuntotaidot rakentavat hyväksyvää ja myönteistä suhdetta itseen. Myötätunnon osoittaminen itselle voi aluksi tuntua vieraalta. Se kuitenkin kannattaa, sillä myötätunto auttaa erityisesti tilanteissa, jotka tuottavat nopeasti riittämättömyyden tunteita sekä kriittistä päänsisäistä puhetta.

Vahvista myötätuntoa

 

 

Kun ajatukset takkuavat, työ ei etene, tai tavaratoimitus tule ajallaan, miten puhut itsellesi? Sätitkö vai silitätkö itseäsi sanoilla? Se, miten haasteiden keskellä itselle puhuu, merkitsee. On hyvä tarkkailla omia ajatuksia, jotta omaa moitetta voi korvata myötätuntoisilla sanoilla.

Itsemyötätunto on myötätuntoa itseä kohtaan. Se saa tuntemaan itsensä hyväksi. Se on kykyä kohdella itseä samoin kuin epäonnistunutta kollegaa tai ystävää. Moitteiden, tuomitsemisen tai kritisoinnin sijaan itseä voi kannustaa muistamaan, miten tavallista on tehdä virheitä. Itsemyötätunnon keskiössä ovat halu ja kyky olla ystävällinen ja välittävä sekä toisia että itseä kohtaan. Tämä sisäänrakennettu ominaisuus rauhoittaa mieltä ja purkaa mielen esteitä.

Itsemyötätunto tuo lohtua tilanteissa, joissa saa osaksi kritiikkiä. Se vahvistaa, tekee ihmisestä sitkeän ja auttaa kokemaan itsensä hyväksi kielteistenkin olotilojen keskellä. Toisten eriävät mielipiteet tai arvostelu eivät satuta ja vaikuta niin voimakkaasti.

 

Tee harjoituksia, syvennä myötätuntoa

1. Laita kämmenet ristiin hauisten päälle 20 sekunnin ajaksi. Keho reagoi nopeasti kosketukseen alkaen erittää oksitosiini-nimistä hormonia. Oksitosiini laskee stressitasoja ja rauhoittaa epämiellyttäviä pelko- ja ahdistustiloja.

2. Katso 30 sekuntia valokuvaa rakkaasta ja tärkeästä ihmisestä. Jo valokuvan katseleminen rauhoittaa ihmistä, kun hän kokee fyysistä kipua tai tuntee ahdistusta.

3. Kirjoita itselle myötätuntoinen kirje. Anna lauseiden muodostua lohdullisista sanoista, lämpimistä ajatuksista ja uusien mahdollisuuksien muodostumisesta. Omista tunteista kirjoittaminen auttaa säätelemään sekä käsittelemään niitä.

Katso harjoitus videolta

 4. Sisäinen mentori-näkökulma: Kirjoita vaivaava asia paperille ja viereen, mitä myötätuntoinen minä siihen sanoisi. Tai mitä viisas ystävä tähän sanoisi?

Lopuksi: Mitä havaitset?

 

Voimavaroja muutoksen keskellä sinulle toivoen,

Terhi

P.S. Valmennettu mieli = myötätuntoisempi mieli!

 

Lue lisää: 

 • Tara Brach: Radical Compassion
 • Kristin Neff: Itsemyötätunto – Luovu itsesi soimaamisesta ja löydä itsevarmuutesi
 • Ronnie Grandell: Itsemyötätunto
 • Christopher Germer: Myötätunnon tie
 • Paul Gilbert: Myötätuntoinen mieli
 • Tirch, Schoendorff & Silberstein: Myötätunnon tiede
Tykkäsitkö tästä? Kiitos! Lue lisää ja jaa. Voi hyvin!